Recyclix jest firmą zajmującą się rozwijaniem i zarządzaniem projektami inwestycyjnymi. Głównym jej celem jest integracja i pełne wykorzystanie możliwości Internetu i realnego biznesu dla najbardziej skutecznego rozwoju branży recyclingu odpadów. Celem działalności firmy jest jednoczesna ochrona interesów